top of page

Zásady ochrany osobních údajů a zásady cookies​

Odesláním kontaktního formuláře tazatel souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu zadaném do kontaktního formuláře. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem nabídky služeb (poradenství, vzdělávání, lektorská činnost, zprostředkování produktů a služeb, následná péče o klienta) či spolupráce v souvislosti s realizací možného smluvního vztahu mezi tazatelem a Grau, Kovandová & Partners s.r.o. (IČ: 17209161) Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě. Tento souhlas je poskytnut na období pěti (5) let nebo do odvolání souhlasu.

Odesláním kontaktního formuláře tazatel potvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tedy:

A/ Účel a rozsah zpracování osobních údajů („OÚ“)

Účelem zpracování osobních údajů je realizace výše uvedených služeb či nabídky spolupráce. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu/pro plnění účelu spolupráce mezi tazatelem a spolupracovníky. V případě, že klient s poskytnutím svých OÚ za tímto účelem nesouhlasí, nelze spolupráci či případný smluvní vztah realizovat. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje klienta v kontaktním formuláři, případně jeho kontaktní údaje. Subjekty OÚ jsou všichni tazatelé využívající výše uvedené služby. Tento rozsah OÚ jsou spolupracovníci oprávněni zpracovávat za účelem ochrany svých práv ve vztahu k tazateli, a to po dobu pěti (5) let od počátku smluvního vztahu nebo do odvolání souhlasu.

B/ Správce a zpracovatel OÚ

Grau, Kovandová & Partners s.r.o., IČ 17209161 (vlastník webového rozhraní) veškeré zpracování OÚ provádí samostatně a vlastními prostředky.

C/ Příjemci údajů

Martin Grau předá OÚ tazatele dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv jiné třetí osoby, případně pokud bude tazatelem výslovně odsouhlaseno toto předání ve vztahu k jiné třetí osobě.

D/ Práva tazatele

Tazatel má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Tazatel má především právo požádat provozovatele webových stránek / Grau, Kovandová & Partners s.r.o. o informaci o zpracování svých OÚ ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Grau, Kovandová & Partners s.r.o.je povinen tazateli bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech tazatele. Domnívá-li se tazatel, že jeho OÚ jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo požádat o vysvětlení. Dále může vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci OÚ apod. V každém případě, kdy se tazatel domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho OÚ, se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zásady používání souborů cookie

1. Úvod

Tyto webové stránky www.gkpartners.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

3. Co jsou to skripty?


Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies

5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

6. Umístěné cookies

XSRF-TOKEN

Účel: Bezpečnost, Trvání: Po dobu prohlížení stránky, Typ cookies: Nezbytná 

hs

Účel: Bezpečnost, Trvání: Po dobu prohlížení stránky, Typ cookies: Nezbytná

 

svSession

Účel: Používaná pro přihlášení uživatele s vytvořeným účtem, Trvání: 2 roky, Typ cookies: Nezbytná  

SSR-caching

Účel: Identifikace systému, který uživatel využívá k přístupu na stránku, Trvání: 1 minuta, Typ cookies: Nezbytná 

_wixCIDX

Účel: Monitorování systému a debugging, Trvání: 3 měsíce, Typ cookies: Nezbytná 

_wix_browser_sess
Účel: Monitorování systému a debugging, Trvání: po dobu prohlížení stránky, Typ cookies: Nezbytná 

consent-policy

Účel: Nastavení parametrů cookie banneru, Trvání: po dobu prohlížení stránky, Typ cookies: Nezbytná 

smSession

Účel: Slouží k identifikaci registrovaných uživatelů stránky, Trvání: po dobu prohlížení stránky, Typ cookies: Nezbytná 

TS*

Účel: Bezpečnost, Trvání: po dobu prohlížení stránky, Typ cookies: Nezbytná 

bSession

Účel: Vyhodnocování efektivity fungování systému, Trvání: 30 minut, Typ cookies: Nezbytná 

 

fedops.logger.sessionld

Účel: Měření stability a efektivity systému, Trvání: 12 měsíců, Typ cookies: Nezbytná 

 

wixLanguage

Účel: Ukládání jazykových preferencí u vícejazyčných verzí webu, Trvání: 12 měsíců, Typ cookies: Funkční 

_ga

Účel: Rozlišení uživatelů, Trvání: 2 roky, Typ cookies: Analytická, Partner: Google.com  

_gid

Účel: Rozlišení uživatelů, Trvání: 2 roky, Typ cookies: Analytická, Partner: Google.com  

7. Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na "Přijmout vše", souhlasíte s používáním kategorií souborů cookies a pluginů, které jste vybrali v rozbalovací nabídce, jak je popsáno v tomto prohlášení o souborech cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

8. Vaše práva týkající se osobních údajů 

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.

  • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.

  • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.

  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.

  • Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.

  • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

 

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Podívejte se prosím na kontaktní údaje ve spodní části tohoto prohlášení o cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

9. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

10. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Grau, Kovandová & Partners s.r.o.

Web: www.gkpartners.cz
E-mail: info@gkpartners.cz
Telefonní číslo: +420 724 956 620

bottom of page