top of page

Koučink.
Rozvojový nástroj
i benefit pro váš tým.

Rozvoj zaměstnanců je klíčový pro růst vaší společnosti, a proto se vždy vyplatí věnovat zaměstnancům péči a pomoci jim s pracovními těžkostmi. Je to výborný rozvojový nástroj a má poměrně instantní a trvalé výsledky. Instantní proto, že výsledků se dá dosáhnout v relativně krátkém čase a trvalé proto, že je koučovaný člověk hned realizuje v praxi a tím si upevňuje nové návyky, které jsou posilovány pozitivní zkušeností.

V jakých oblastech
umíme pomoci?

Práce s týmem

Efektivní delegování úkolů

Poskytování zpětné vazby

Vedení týmu a motivace

Spolupráce v týmu

Předávání informací

Manažerské dovednosti

Rychlé rozhodování

Asertivita a sebereflexe

Time-management

Vyjednávání

Komunikace změn

Pracovně-osobnostní rovina

Prezentační dovednosti

Work-life balance

Nová pracovní role

Zvládání stresu

Syndrom vyhoření

Spolupracovat budete s:

Obrázek1.jpg

Mgr. Denisa Kovandová

Jsem koučka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a práci s lidimi se věnuji přes 10 let. Mé předchozí působení bylo na pozici HR manažerky, následně interní koučky. Díky internímu koučování jsem v praxi ověřila, že koučink je vhodný nástroj pro všechny zaměstnance, má smysl a opravdu zvyšuje angažovanost a motivovanost zaměstnanců.

 

 • Při poznávání lidí jdu vždy do hloubky

 • Fenomenologie dvou lidí nejsou nikdy stejné. Každý člověk je svým způsobem jedinečný a to plně respektuji

 • Mám ráda odlišnosti 

 • Při své práci využívám Gestalt přístup, ve kterém jsem absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik a také roční koučovací výcvik 

 • Pracuji s tím, co je. Teď a tady 

Jak pomůže koučink vašim zaměstnancům a vaší společnosti?
 • Zvýší se výkonnost a angažovanost zaměstnanců 

 • Vznikne kvalitnější spolupráce v týmech

 • Vedoucí týmů budou snáz poskytovat zpětnou vazbu

 • Změní se zaběhnuté stereotypy

 • Klíčoví zaměstnanci získají podporu v rozhodování a realizaci změn

 • Koučovaní objeví nové možnosti řešení situací

 • Zefektivní se vedení porad a meetingů

 • Ochráníte zaměstnance před syndromem vyhoření

Jak koučování probíhá?
 • S koučovanými nastavujeme spolupráci na 5 setkání – s možností prodloužení na 10 (podle množství témat)

 • Frekvence setkání je jednou týdně, případně jednou za dva týdny

 • Jedno setkání trvá 50 minut

 • Setkání je možné realizovat ve vaší společnosti, nebo on-line

Koučovací sezení s Denisou mi pomohla "otevřít oči" a nahlížet na situace, které jsem chtěl nebo potřeboval řešit, z vícero úhlů pohledu. Řada na první pohled složitých situací měla překvapivě jednoduchá řešení.

V.U.

Ozvěte se nám

a pojďme společně vymyslet to nejlepší řešení

bottom of page